Repetitioner pågår

Försöker nu att ställa in dynamiken och vilket tonläge som ska användas till Frödings fantastiska text Anita, även om jag putsat lite på texten, förlåt Fröding men jag kan inte sjunga om att kyssa en jungfrulig flicka – det blir tokfel. Alltså har texten undergått subtila förändringar men jag har försökt att behålla Frödings anslag. Självklart är det några fel som ska poleras på. Så här blev det hur som helst under Open Stage.

Anita – ver 2.1

Livets skål!, O min Anita, uti glömskans dryck.

Jag vill känna lustens låga, i din hettas tryck

I materien vill jag röna, riktigt ha i famn,

det som anden språk det sköna givit såsom namn.

Jag vill andas blott Anita, blott Anita, se,

känna endast dina heta lemmars rörelser.

Högt man prisar konstens njutning, den ger ingen tröst,

emot väsens sammanslutning, kärlek bröst mot bröst.

****

Sinnlighetens makt är kuvad av en trång moral,

dygden stel och överskruvad håller långa tal.

Dumheten har funnit mycket, fann till slut ett fynd,

hyckleri föll folket i tycket, sinnlighet är synd.

Sedan dess har kungasonen, son av kung Natur

av den vise dygdefånen sparkats ut som djur.

Icke mer han vågar modigt visa sig bland folk

men han hämnas, hämnas blodigt med förgiftad dolk.

****

Sen när halva mänskligheten ruttnat ned i grund,

mördad av anständigheten kommer segerns stund.

Då skall dygdens makt, den sanna ärva den som ljög,

sinnligheten skall sin panna bära stolt och hög.

Kropp med ande skall bli enat och ett hjärta fritt,

Och med kärlek fri och renad, synden så bli kvitt

Därför, därför ljuva kvinna, blott till hjärtat lyss,

låt oss nu varandra dricka i en kyssars kyss.

****

Rodna kind du lockomflutna på ditt sköna sätt,

blicka ömt till hälften slutna öga du gör rätt.

lyft ditt stolta bröst och bölja, du har rätt därtill,

vet att kärlek kan dig följa hur långt du än vill.

Älska, älska min Anita med din själ och kropp,

ljuva suckar andlöst följa älskogens förlopp

Livets skål o min Anita, uti glömskans dryck.

Åter tänd av lustens låga, av din hettas tryck